Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązujący od dnia 14 września 2018 roku

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów firmy BKD & PARTNERS zawartych w cenniku za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu Internetowego, firmy BKD & PARTNERS i Konsumenta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez Konsumenta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Konsument jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.bkd.sklep.pl, prowadzony jest przez firmę BKD & PARTNERS z siedzibą: w Głownie przy ul. Łąkowa 18, 95-015 Głowno, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: PL 7331028800, REGON: 471499575 i prowadzi sprzedaż towarów znajdujących się w asortymencie za pośrednictwem sieci Internet na terenie kraju (Polska).
 2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bkd.sklep.pl Konsument może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu www.bkd.sklep.pl
 1. W sprawie złożonego zamówienia Konsument może uzyskiwać informacje (od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy), pod wskazanymi numeram/adresami:
  a) numery telefonów 0048 509599409; 0048 509771357
  c) adres e-mail do korespondencji: info@bkd.sklep.pl
  d) adres strony internetowej sklepu: www.bkd.sklep.pl
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówień jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Konsumenta niniejszego Regulaminu, co Konsument potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Konsumenta niniejszego Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego: www.bkd.sklep.pl
 3. W ramach rejestracji Konsument podaje imię, nazwisko, numer swojego telefonu komórkowego, adres e-mail oraz hasło. Rejestracja Konsumenta na koncie użytkownika jest jednocześnie zapewnieniem, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą i że dokładnie zapoznał się on z Regulaminem oraz że w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Konsument zamawia towar poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego i określa: rodzaj towaru, cenę, ilość, adres i czas dostawy.
 1. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przez Sklep Internetowy przyjęcia do realizacji zamówienia a jedynie jest informacją, że zamówienie zostało do Sklepu Internetowego poprawnie przesłane.
 1. Sklep Internetowy weryfikuje, czy towar jest dostępny w magazynie i czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.  
 2. Konsument może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania ze Sklepu Internetowego potwierdzenia zawarcia umowy.
 3. W przypadku gdy towar objęty zamówieniem jest niedostępny, Konsument dostaje informacje o możliwości zrealizowania zamówienia i podejmuje decyzje o dalszej jego realizacji (częściowa realizacja, wybór innego porównywalnego produktu, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 1. Jeżeli Sklep Internetowy przyjmuje zamówienie do realizacji, przesyła informację drogą elektroniczną o przyjęciu do realizacji zamówienia. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia, zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość pomiędzy Konsumentem i Sklepem Internetowym.
 1. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 72 godziny (bez sobót i niedziel oraz dni świątecznych). Jest to orientacyjny czas liczony od momentu wpłynięcia na rachunek bankowy płatności, do chwili dostarczenia towaru.
 2. Sklep Internetowy może wystawić sprzedaż towarów w promocyjnej cenie. Towary objęte promocją cenową są ograniczone ilością i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 3. Za zamówione towary i dostawę płaci Konsument:
 4. a) tradycyjnym przelewem na konto bankowe firmy BKD & PARTNERS prowadzonym przez Alior Bank S.A. nr rachunku : 94 2490 0005 0000 4500 3724 8141
 5. b) kurierowi w przypadku wybrania płatności „za pobraniem”
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Jednocześnie Konsument wyraża zgodę na otrzymanie oryginału faktury elektronicznie. W przypadku, gdy Konsument będący osobą fizyczną składa zamówienie i dokonuje zakupu przy użyciu danych z podaniem nazwy firmy, numer NIP, dotyczących działalności gospodarczej, domniemywać się będzie, że zakup jest dokonywany w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i faktura wystawiona będzie na firmę a zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące uprawnień Konsumenta nie będą miały zastosowania, lecz przepisy powszechnie obowiązujące.
 7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia, jest podawana w złotych polskich i zawiera podatek VAT.
 1. Sklep Internetowy BKD & PARTNERS realizuje zamówienia w ilościach tonowych i całosamochodowych.
 1. Dostawa towaru odbywa się w sposób określony w zamówieniu lub w drodze indywidualnych uzgodnień.
 2. Sklep Internetowy BKD & PARTNERS informuje konsumenta o sposobie dostarczenia towaru.
 3. Towar dostarczany kurierem jest pakowany w worki, po 1 tonie na palecie bezzwrotnej typu euro. Jednorazowo przyjmujemy do realizacji od 1 do 8 palet. Czas potrzebny na realizacje to 72 godz. od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym podanym na formularzu zamówień. Podana cena jest ceną brutto i zawiera koszt towaru oraz jego dostawy na terenie Polski w ilościach po 1 tonie.
 1. Zamówienia paletowe, dostarcza firma kurierska: POCZTEX Polska Poczta Sp. A. z siedzibą ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
 2. Koszty zamówionego towaru w ilościach tonowych/paletowych oraz realizowanej wysyłki są podawane Konsumentowi w sposób czytelny na formularzu zamówienia, bezpośrednio przed momentem złożenia przez Konsumenta zamówienia.
 3. Realizacja zamówień całosamochodowych podlegają indywidualnej wycenie.
 4. Towar luzem sprzedawany jest tylko w ilościach całopojazdowych. Standardowo przyjmuje się minimalną ilość zamówienia 26 ton ale jest ona zależna od rodzaju towaru.
 5. Towar luzem dostarczany jest wywrotkami o ładowności powyżej 25 ton i wymaga indywidualnych uzgodnień. Zależnie od wagi towaru i jego objętości, przyjmuje się do realizacji standardową ilość a rozliczenie ilości i należnej kwoty pomiędzy Sklepem Internetowym a Konsumentem następuje niezwłocznie po dostawie towaru pod wskazany przez Konsumenta adres, jednak nie póżniej niż w ciągu 5 dni roboczych, na podstawie otrzymanych przez Sklep Internetowy raportów wagowych z załadunku oraz WZ. Podana cena jest ceną brutto za 1 tonę loco magazyn, nie zawiera kosztów dostaw i dotyczy tylko ładunków całosamochodowych. Celem wyliczenia kosztu dostawy należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym. Kalkulacja kosztów dostaw liczona jest wg cennika transportu drogowego, jest zmienna i podlega negocjacjom.
 6. Towar pakowany w worki w ilościach całosamochodowych, dostarczany jest samochodami ciężarowymi o ładowności 24 ton. Podana cena jest ceną brutto za 1 tonę loco magazyn, nie zawiera kosztów dostaw i dotyczy tylko ładunków całosamochodowych. Celem wyliczenia kosztów dostaw należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym. Kalkulacja kosztów dostaw liczona jest wg. cennika transportu drogowego, jest zmienna i podlega negocjacjom.
 7. Konsument jest zobowiązany przed momentem zatwierdzenia zamówienia do zaznaczenia na formularzu zamówienia zakładki „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, co oznacza że jego zakup jest związany z obowiązkiem zapłaty.
 8. W przypadku wybrania opcji „za pobraniem” Konsument zobowiązany jest do zapłacenia za towar kurierowi. Opłata jest równowartością zamówionego towaru wraz z równowartością kosztów dostawy i usługi za pobranie.
 9. Płatność „za pobraniem” dotyczy tylko dostaw kurierskich, czyli ilości paletowych.

§2

Warunki wysyłki

 1. Całkowity koszt zamówienia ponosi Konsument i obejmuje on wartość zamówionego przez Konsumenta towaru i opłatę za dostarczenie tego towaru pod wskazany w formularzu adres. Informacje o całkowitym koszcie zamówienia, terminie zapłaty, podawana jest Konsumentowi przed złożeniem przez niego zamówienia lub w drodze indywidualnych wyliczeń. Termin zapłaty za zamówiony towar wynosi 5 dni roboczych od daty złożenia przez Konsumenta zamówienia. W przypadku braku zapłaty w ciągu 5 dni, zamówienie będzie natychmiast anulowane a informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana Konsumentowi elektronicznie.
 2. Płatności przelewem przekazywane są na rachunek bankowy firmy BKD & PARTNERS. W momencie wpłynięcia płatności za zamówienie na wskazany w formularzu rachunek bankowy, Sklep Internetowy przystąpi do realizacji zamówienia.
 3. W przypadku wybrania opcji „za pobraniem” zamówienie zostaje realizowane natychmiast, konsument płaci za zamówiony towar i opłatę za dostarczony towar kurierowi. W opcji „za pobraniem” koszt dostarczenia jest większy ze względu na opłaty manipulacyjne.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia i jego weryfikacji w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności wypełnionego formularza zamówienia lub złożonego zamówienia o czym konsument zostanie poinformowany.

 §3
Warunki odstąpienia od Umowy

 1. Konsument może odstąpić od zawartej ze Sklepem Umowy bez podawania przyczyny  w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówienia. O prawie oraz warunkach odstąpienia od Umowy Sklep informuje Konsumenta w momencie składania przez niego zamówienia. Dodatkowo wraz z potwierdzeniem przez Sklep zawarcia umowy, Konsument otrzymuje wzór formularza odstąpienia od Umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć pisemnie na adres firmy BKD & PARTNERS z dopiskiem Sklep Internetowy lub drogą elektroniczną, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres Sklepu Internetowego bkd.sklep.pl
 1. Sklep umożliwia Konsumentowi złożenie oświadczenia odstąpienia od umowy za pomocą formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.bkd.sklep.pl. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep Internetowy prześle Konsumentowi elektronicznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. W przypadku, gdy Sklep umożliwi Konsumentowi odstąpienie od umowy i towar zostanie przez Konsumenta zwrócony, Sklep Internetowy firmy BKD & PARTNERS zwróci Konsumentowi kwotę równą cenie towaru (bez kosztów dostaw). Płatności zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument lub na inne konto wskazane przez Konsumenta.
 2. W przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy, Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż oferowany przez Sklep Internetowy firmy BKD & PARTNERS, firma BKD & PARTNERS nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar za pośrednictwem Sklepu Internetowego, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania terminu zwrotu towaru przez Konsumenta wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 4. Towar należy zwrócić łącznie z opakowaniem, w całości, w stanie nienaruszonym, niezmienionym. Towar nie może zawierać żadnych zniszczeń i uszkodzeń. Zwracany towar należy odesłać na adres wskazany przez Sklep, w tym celu należy uzgodnić ze Sklepem adres zwrotu emailowo lub telefonicznie, a otrzymaną fakturę VAT odesłać pocztą listem poleconym na adres siedziby Sklepu Internetowego firmy BKD & Partners, ul. Łąkowa 18, 95-015 Głowno.
 5. Jeśli doszło do zmniejszenia wartości towaru w wyniku korzystania z niego, Sklep Internetowy może odmówić zwrotu lub pomniejszy proporcjonalne wartość towaru.
 6. Firma BKD & PARTNERS może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu towaru.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku sprzedaży towaru o obniżonych parametrach. O tym czy towar jest o obniżonych parametrach konsument jest poinformowany na stronie Sklepu Internetowego.

§4

Reklamacje

 1. Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar Konsumentowi w stanie wolnym od wad.
 2. W chwili odbioru towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności przewoźnika. Przed otwarciem przesyłki należy pokwitować jej doręczenie oraz sprawdzić:
 3. a) Ilość dostarczonych produktów
 4. b) czy istnieją ewentualne uszkodzenia przesyłki lub produktów.
 5. W przypadku stwierdzenia wad zakupionego towaru Konsument ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
 6. W przypadku wad należy niezwłocznie spisać protokół w obecności kuriera. Protokół powinien zawierać datę, godzinę doręczenia i dokładny opis uszkodzeń lub braków w przesyłce. Protokół musi być podpisany przez Kuriera i Konsumenta.
 7. Towar posiadający wady zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu braku towaru w magazynie) sklep zwróci Konsumentowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne dostępne w sklepie towary do wyboru w tej samej cenie.
 8. W przypadku reklamacji towaru po jej pozytywnym rozpatrzeniu Konsument nie ponosi kosztów dostawy.
 9. Reklamacji nie podlega towar o obniżonych parametrach o czym konsument zostaje poinformowany na stronie odpowiadającej danemu towarowi.
 10. Na dostarczony Konsumentowi towar, Sklep udziela rękojmi w myśl przepisów ustawy Kodeks cywilny na okres 24 miesięcy licząc od dnia wydania towaru Konsumentowi.
 11. Rękojmia nie obowiązuje, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania towaru.
 12. W ramach uprawnień z rękojmi , Konsument uprawniony jest do żądania:

 13. a) wymiany towaru lub usunięcia wady; Konsument może zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep Internetowy;
 14. b) obniżenia ceny ze wskazaniem kwoty, o którą ma nastąpić obniżenie lub odstąpić od umowy; uprawnienie takie nie przysługuje, jeżeli Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep.
 15. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna.
 16. Reklamacje prosimy kierować na adres: BKD&PARTNERS Bożena Katarzyna Dobrowolska; ul. Łąkowa 18, 95-015 Głowno
 1. Druk reklamacji towaru  oraz zwrotu towaru jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu: www.bkd.sklep.pl

§5

Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowywane i przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Konsumenta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami). Formularz rejestracyjny zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika, czyli dane osobowe i teleadresowe. Obowiązkowe jest jednak wypełnienie tylko niektórych jego części, zawierających dane wymagane przy zawarciu transakcji wynikających z prawa cywilnego i traktujące o umowie sprzedaży. Każdy Konsument, który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość stałego dostępu do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji bądź też ich usunięcia. Sklep nie przekazuje, nie odsprzedaje, oraz nie użycza zgromadzonych danych osobowych swoich kontrahentów innym osobom lub instytucjom.
 2. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy regulowane są w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz.827), w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014.121 ze zm.) oraz ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.z 2000r. nr 22poz.271 ze zm.).
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatrywane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Sklepu Internetowego.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Pobierz formularz reklamacji towaru

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl